Sot është mbajtur punëtoria THUJE e facilituar nga pjesëmarrësit të cilët janë pjesë e projektit Entrepreneurial Mindset through Social Innovation in Youth Work, i mbështetur nga Programi Erasmus+.

Gjatë kësaj punëtorie janë diskutuar rreth të folurit në publik, zona komforte, dhe këshilla rreth prezentimeve efektive.

Leave a Reply