Activities

Punëtoria THUJE

Sot është mbajtur punëtoria THUJE e facilituar nga pjesëmarrësit të cilët janë pjesë e projektit Entrepreneurial Mindset through Social Innovation in Youth Work, i mbështetur nga Programi Erasmus+. Gjatë kësaj…
NGO THY
March 22, 2022