€¢ Grupi i shënjestruar: 6-7 vje瀢 Qëllimi: Ngritja e kreativitetit tek nxënësit

€¢ Materialet e përdorura: Letër, ngjyra, karton i letrës së tualetit dhe gërshërë

€¢ Vendi i punimit: Aktiviteti mund të zhvillohet brenda dhe jashtë

€¢ Përshkrimi i puntorisë: Merreni një letër dhe ngjyroseni me ngjyrë të gjelbërt, pastaj merreni një karton të letrës së tualetit dhe prejeni me gërshërë rreth 10 cm për-rreth kartonit. Pastaj letrën e ngjyrosur e rrudhosni në formë të sferës dhe futeni në karton që të duket sa më shumë si një pemë.


Në publikimin Ripërdore, mirëpërdore (Re-use, better use) ne kemi shtuar edhe video të shkurtëra të cilave mund ti qaseni përmes kanalit tonë🤩


http://bit.ly/reusebetteruse 👈

__

Projekti Reuse, Better use financohet nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe është mbështetur nga Balkan Green Fondation (BGF) dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)

Leave a Reply