Activities

Activities

Punëtoria THUJE

Sot është mbajtur punëtoria THUJE e facilituar nga pjesëmarrësit të cilët janë pjesë e projektit Entrepreneurial Mindset through Social Innovation in Youth Work, i mbështetur nga Programi Erasmus+. Gjatë kësaj…
NGO THY
March 22, 2022
Activities

Punëtoria Mind Body and Soul

Sot u mbajt punëtoria Mind Body and Soul, ku morrën pjesë të rinjë me përvoja më të ndryshmet. Gjatë kësaj dite ata formuan një rreth besimi me njëri-tjetrin, gjë që…
NGO THY
March 22, 2022
Activities

Preparatory workshops

Today participants of TC EMSI-YW & TC HERO are working on last preparations for the local workshops, which are going to be held in Prizren.Stay tuned for more details about…
NGO THY
March 22, 2022
Activities

TC HERO Karlovac, Croatia

Our HEROES are continually learning and exploring the topic. Up to now they have learnt the form how to defend yourself, what are the tasks and responsibilities of a social…
NGO THY
March 22, 2022