Shkolla Verore për Ndërmarrjet Sociale

Trajnimi Social Enterprenuership Summer School (Shkolla Verore për Ndërmarrësi Sociale) është trajnim 5 ditor që përfshin në vete tema të ndryshme duke filluar nga të kupuarit e konceptit Ndërmarrësi Sociale e deri tek hapat që duhet të ndjeken në krijimin e tyre, bashkë me ilustrimin e shembujve të ndërmarrjeve të ndryshme sociale.

Ky trajnim u organizua në kuadër të projektit Qendra Rinore Multifunksionale ARKA, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian, menaxhuar nga Zyra e BE’së në Kosovë dhe zbatuar nga OJQ THY.

Mbështetësit e projektit