Ditën e djeshme organizuam punëtorinë Design Thinking një përvojë kaq e shkëlqyeshme për të mësuar rreth përdorimit të kësaj metodologjie në fusha të ndryshme dhe rëndësinë që kompanitë e mëdha ia kushtojnë.
Ishte shumë inkurajuese t€™i dëgjonim pjesëmarrësit duke krijuar zgjidhje kreative përmes kësaj metodologjie për problemet të cilat ata i identifikuan në grupe

Leave a Reply