OJQ THY - Think young

– Arsimi joformal
– Formimi Profesional
– Zhvillimi i Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit
– TIK dhe Inovacioni
– Zhvillimi i Gjelbër
– Agro

Bashkohu me ne

25 Prill, 2024

Konkurs

18 Qershor, 2021

OJQ THY ka hapur 3 pozita të punës

Së bashku ne mund të projektojmë

Sot vullnetarët tanë morën pjesë në punëtorinë në kuadër të projektit Together We Can ku së bashku me të rinj të tjerë të etnive të ndryshme diskutuan për gjuhët, traditat, kulturën dhe gjëra të tjera të përbashkëta që na bashkojnë. Ata ndanë ide të ndryshme se si mund të ndihmojnë për të ndryshuar realitetet dhe perceptimin e tyre në qytet, si dhe theksuan bashkëpunimin mes të rinjve që do të ndihmojë në njohjen më të mirë të kulturës, gjuhës, stilit të jetesës së njëri-tjetrit.

Çfarë bëjmë ne

Arsimi joformal

Non-formal Education

Formimi Profesional

Vocational Training

Trashëgimia Kulturore dhe Zhvillimi i Turizmit

Cultural Heritage and Tourism Development

TIK dhe Inovacioni

ICT and Innovation

Zhvillimi i Gjelbër

Green Development

Agro

Agro

OJQ THY synon të kanalizojë energjitë e të rinjve, veçanërisht të studentëve, duke inkurajuar tolerancën dhe mirëkuptimin mes të rinjve dhe duke promovuar bashkëpunimin, shkëmbimin dhe integrimin me të rinjtë evropianë, përmes përfshirjes në procesin e vendimmarrjes. THY u regjistrua si Organizatë Joqeveritare në Janar 2011. OJQ THY synon të rrisë ndërgjegjësimin e brezave të rinj në aspektin social dhe kulturor, duke promovuar qytetarinë aktive dhe angazhimin qytetar. OJQ THY u ofron të rinjve dhe komuniteteve lokale mundësi për të zhvilluar aftësi për vendimmarrje, zgjidhje të problemeve dhe aftësi udhëheqëse, gjë që u mundëson atyre të marrin pjesë si qytetarë aktivë të angazhuar në zhvillimin dhe të ardhmen e komunitetit.

https://www.youtube.com/watch?v=qgrMe6QuDNA

Një kulturë e gjallë pune që rrjedh me kreativitet

Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj për të mbajtur rininë tonë aktive