Programet

Mirë se erdhe në rininë tënde dhe
të rritur joqeveritare
organizatë e dedikuar për
duke bërë një ndryshim.

Synimi

Fuqizimi i të rinjve

Në THY, ne fuqizojmë të rinjtë përmes iniciativave dhe programeve të ndryshme. Është një vend i mrekullueshëm për ne që të ndajmë historinë tonë dhe t’i bëjmë përdoruesit tanë të dinë më shumë rreth projekteve tona të fokusuara te të rinjtë.

Bashkëpunimi ERASMUS+

Ne bashkëpunojmë në mënyrë aktive me ERASMUS+ për të rritur mundësitë e të mësuarit, për të promovuar shkëmbimin kulturor dhe për të nxitur zhvillimin personal. Këtu, ne ndajmë se si bashkëpunimi ynë krijon përvoja domethënëse.

Angazhimi i komunitetit

Ne angazhohemi me komunitetet për të nxitur ndryshime pozitive dhe për të adresuar sfidat lokale. Këtu ne ndajmë histori bindëse të përfshirjes së komunitetit dhe rezultatet e iniciativave tona.

Arsimi i të rriturve

THY është e përkushtuar të ofrojë mundësi arsimimi dhe zhvillimi të aftësive për të rriturit. Kjo është ajo ku ne ndajmë më shumë për programet tona të arsimit të të rriturve dhe ndikimin që ato krijojnë.

Kurse gjuhe

THY ofron kurse gjuhësore për të promovuar diversitetin gjuhësor dhe për të lehtësuar komunikimin ndërkulturor. Është një vend i mrekullueshëm për ne për të shfaqur vlerën e mësimit të gjuhës dhe ndikimin e saj në komunitetin tonë.

Iniciativat Mjedisore

THY është i përkushtuar ndaj ruajtjes dhe qëndrueshmërisë së mjedisit. Këtu, ne theksojmë përpjekjet tona në ruajtjen e burimeve natyrore, luftimin e ndryshimeve klimatike dhe avokimin e politikave mjedisore.

PERFSHIHU!

Fuqizimi i të rinjve dhe

Forcimi i Komuniteteve