Think Young Gjatë sezonit veror, në shkollat ​​e qarkut organizohet shkolla verore për fëmijë “Think Young”, ku pjesëmarrësit, fëmijët, argëtohen me lojëra rekreative dhe edukative. Arti, ecja, shkenca dhe aktivitetet e punës janë pjesë integrale e shkollës verore Think Young. Kjo shkollë verore u realizua në kuadër të projektit “ARKA Multifunctional Youth Center” i financuar nga Bashkimi Evropian, i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe i implementuar nga OJQ THY.