Partnerët

Partnerët tanë janë jetik në mbështetjen e misionit të OJQ-së THY për të fuqizuar të rinjtë. Ata bashkëpunojnë me ne për të promovuar tolerancën, mirëkuptimin dhe bashkëpunimin mes të rinjve, duke nxitur qytetarinë aktive dhe angazhimin qytetar. Së bashku, ne ofrojmë mundësi për zhvillimin e aftësive në vendimmarrje, zgjidhje të problemeve dhe udhëheqje, duke ndihmuar të rinjtë dhe komunitetet të lulëzojnë shoqërisht dhe kulturalisht.