Erasmus+ dhe ESC

OJQ-ja THY promovon shkëmbimet ndërkombëtare të të rinjve në kuadër të programit Erasmus+. Të rinjtë kanë mundësi të marrin pjesë në programe ndërkulturore dhe arsimore në vende të ndryshme evropiane. Për më tepër, THY mirëpret të rinj nga vende të tjera për të shkëmbyer përvoja dhe për të mësuar së bashku.

Mirë se vini në tuajën, një OJQ për të rinjtë dhe të rriturit e përkushtuar për të bërë një ndryshim në komunitet. Ne organizojmë dhe ekzekutojmë projekte dhe aktivitete të ndryshme, duke bashkëpunuar me ERASMUS+ dhe duke zhvilluar kurse gjuhësore për të promovuar diversitetin dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Bashkohuni me ne në misionin tonë për të krijuar një ndikim pozitiv!