Për anulim të thirrjes publike të datës 07.02.024  për furnizim me mobilje për Qendrën për Arsimimin dhe Edukimin e të Rinjve dhe të Rriturve 

Anulohet thirrja publike për ofertë e datës 07.02.2024 për furnizim me mobilje për Qendrën për Arsimimin dhe Edukimin e të Rinjve dhe të Rriturve sipas vendimit të Komisionit Vlerësues të datës 29.02.2024. 

Anulimi i thirrjes së cekur bëhet për shkak të mospërputhjes së kritereve dhe kualitetit të kërkuar në thirrjen publike. 

Në afat të arsyeshëm, OJQ THY do të shpallë thirrje për ofertë për furnizim me mobilje. 

Leave a Reply