Punëtoria “Blogging & Photography” është realizuar me qëllim të informimit të të rinjëve në mënyrë më të detajuar lidhur me shkrimin kreativ dhe blogimi me teskt dhe video.

Kjo punëtori është realizuar në kuadër të projektit ” Qendra Rinore Multifunksionale ARKA” projekt ky i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga OJQ THY.

Leave a Reply