Rock N Road

Projekti “Rock N Road” është projekt ku të rinjët mund të shkëmbejnë muzikën dhe kulturën e vendit nga vijnë. Përmes këtij projekti është arritur që të sillen në Prizren 20 të rinjë nga shtete të ndryshme të Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës. Të rinjët kanë arritur të shkëmbejnë njohuri lidhur me kulturën dhe muzikën e vendit tonë dhe këtë ta realizojnë përmes performancave të ndryshme muzikore të realizuar në qytete të Kosovës.

Leave a Reply