THY në partneritet me IPSIA Kosovë kanë nënshkruar “Ripërdorim, përdorim më i mirë” një projekt i financuar nga BE, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i mbështetur nga BGF dhe INDEP. Objektivi i përgjithshëm i aksionit është rritja e ndërgjegjësimit për çështjet mjedisore. Aktivitetet trajtuan problemet e identifikuara përmes sesioneve ndërgjegjësuese për të rritur edukimin publik dhe përfshirjen e komunitetit, duke u fokusuar te të rinjtë. Të rinjtë vlerësohen si një faktor i rëndësishëm i ndryshimit të situatës aktuale në vend.

Leave a Reply