Qëllimi kryesor i projektit LINE është të kontribuojë në rritjen e promovimit të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Prizrenit, duke e vendosur atë në hartën e destinacioneve turistike. Local Initiative for New Experience – LINE” (Iniciativa Lokale për përvoja të reja) projekt ky i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga IKS, Lens dhe FES.

Leave a Reply