Art Therapy

Art Therapy
Seminari “Beyond Volunteerism” u mbajt me qëllim të ndrutjes së vetëdijes së të rinjëve për rëndësinë e punës vullnetare. Përmes këtij eventi janë bërë bashkë pasionantët e punës vullnetare të cilët duan të mësojnë më teper se si mund të angazhohen si vullnetarë.Pjesëmarrësit kishin mundesinë të krijojnë lidhje me vullnetarë të tjerë, të ndajnë përvojën e tyre personale dhe të mësojne nga njëri-tjetri për vullnetarizmin.

Leave a Reply